DISCLAIMER

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan Refitters B.V. de volledigheid en juistheid van de geboden informatie en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is niet garanderen. Refitters kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor “kennelijke vergissingen” in prijzen, afbeeldingen en teksten.
Bij aanvragen voor toestemming of verdere informatie kun je je richten tot contact@refitters.nl

© Copyright 2017 Refitters B.V.
Refitters staat niet toe dat één van haar intellectuele eigendomsrechten zonder haar voorafgaande uitdrukkelijke toestemming wordt verveelvoudigd of openbaar gemaakt door derden. Alle rechten voorbehouden. Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Refitters worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.

WTC Almere
P.J. Oudweg 4
1314 CH Almere

De Fabriek van Delfshaven
Mathenesserdijk 414F
3026 GV  Rotterdam

contact@refitters.nl

               

 

 

 

 

 

Alle rechten voorbehouden 2018 - Refitters B.V. | Disclaimer | Algemene Voorwaarden | Privacy Verklaring | Cookie verklaring

Kantoorinrichtingscalculator